Alainova věž

Neogotický lovecký posed Alainova věž (či Alainovka) z dílny Josefa Pruvota vznikl asi v roce 1862 v knížecí lovecké oboře pod horou Tábor na počest zemřelého Alaina Rohana (1829-1857), synovce majitele lomnického panství knížete Kamila Rohana. Současným majitelem je Město Lomnice n. Pop., které nechalo zchátralou věž kompletně zrekonstruovat, v roce 2015 je dokončena poslední etapa - schodiště. 

Alainova věž je jednopatrová kamenná stavba s ochozem a její půdorys má tvar pravidelného osmiúhelníku. Celková výška věže je 10,5 metrů. Dvěma portály se vstupuje na schodiště, které vede do druhého podlaží, jež sloužilo jako samotný lovecký ochoz. Alainovka má téměř identickou dvojici, a to v podobě spodní části rozhledny Štěpánka u Příchovic.

Na Alainově věži se nacházejí dvě desky, na jedné je nápis "Alain Thurm" - Alainova věž a na druhé desce je nápis:

Dem Andenken desk 
Durchlauchtigen Prinzen Alain 
Rohan k. k. Escad Comand (nečitelné 1-2 písmena) ei (pravděpodobně slovo "Comanderei")
Lichtenstein Huszaren gewidmet 
geb am 8.October 1829. gest am 28. Sept. 1857

Dalšími rohanskými stavbami v Oboře jsou rohanský lovecký zámeček a Alainův kříž